Vilse mellan höger och vänster

Någon gång i högstadiet (alltså när jag började klura på en politisk identitet) insåg jag att kommunismen (mina föräldrar är pragmatiska vänsteridealister) aldrig skulle fungera. Då formulerade jag det så att för att få en fungerande kommunism krävs en [människa] överlägsen administratör; en superdator som håller koll på allt och alla, är omutlig och som alltid är rättvis (hur det nu ska definieras). Med andra ord: kommunismen är omänsklig. (Kommunismen underkänner människan, omyndigförklarar henne, kräver att hon ska vara något annat).

I gymnasiet (i en stark vänstermiljö) kom jag fram till att vänstern (för mig) stod för att frigöra människor. En av mina formuleringar var: "så mycket frihet som möjligt utan att trampa på någon annan". Lösningen på detta framstod i mångt och mycket för många som att man bara behövde höja skatten och ge till de som behövde, alltså ta från de rika och ge till de fattiga. "Höj skatten så kan det offentliga anställa alla och alla får jobb och alla får det bra". Det lät bra, men jag tyckte att det kan inte vara så att det ända rätta är att höja skatten. Det lät för enkelt. Men jag hade inget motargument, endast en aning och att detta inte var allt. Det innebar att det offentliga var den abslolut bästa garanten för att folk skulle få det bättre. Det hade jag inga garanter för. Dessutom gnagde insikten om att välståndet och kulturen alltid funnits där handeln var stark.


de frihetsmänniskor som förkastar liberalismen blir anarkister


Därav sökte jag mig till anarkismen. Men det föll på att den var en allt för orealistisk idé för mig. Så den förkastade jag direkt, även om den fanns kvar som ett idealistiskt dröm - jag skulle ha viljat att det var möjligt. Därför verkade syndikalismen lockande (som jag förstått som en "organiserad anarkism") men jag blev inte övertygad om att det skulle fungera det heller. Problemet som jag såg med alla dessa rörelser var att de endast fungerar med dem redan frälsta. De kräver att man gör alla människor lika för att de ska fungera (där tror jag också det finns ett svar på varför vänstern alltid delar upp sig i olika grupperingar som inte håller med varandra: man följer den grupp som inte förminskar det man själv behöver). Därmed kunde och kan de inte övertyga mig. Jag var vilse i vänstervärlden och hade inte en tanke på att titta åt höger. Visst kända jag till vad de ville, men inte vad deras idéer grundande sig på eller hur deras värld hängde i hop (inte för att jag träffat ngn från varken högern eller vänstern vars värld hängt samman och samtidigt är verklighetsförankrad, endast en lång rad påpekanden om vad som inte är rätt. Möjligen en lösning på var och ett av dessa problem, men dessa lösningar är ger andra problem etc. Det är just det som är dilemmat för oss människor. I annat fall hade vi inte kunnat behövt bråka om det. (Hur många debatter har vi om det verkligen är sant att "1+1=2"?).

Men så kom folkomröstningen om EMU. Här verkade ingen ha svar, men "nej" var störst hos vänstern och "ja" störst hos högern. Jag hade redan vänt i frågan om EU (i högstadiet var jag emot), när väl östeuropa var på väg in i unionen fann jag inga invändningar mot den. Efter att ha tittat på ordentligt på frågan kom jag fram till att jag var för EMU (faktiskt övertygad av
Johan Erherberg, ni vet han som grundat ETC). I o m. denna fråga hade jag satt mig in i de liberala tankarna om samhället och var, även om det tog tid, tvungen att erkänna att liberalismen låg mig närmast. Det var svårt att erkänna för mig själv och det är fortfarande svårt att komma ut inför min gamla bekantskap som liberal.

Så vad innebär detta? Vad är mina ideal? Hur vill ja att samhället ska organiseras. Ett mina grundideal är varje individ ska få självförvrkligas. Att så många som möjligt ska få möjlighet att välja att leva sitt som de vill i så stor utsträckning som möjligt. Då låter kommunistgrundtanken (som den presenteras i min familj) att vi alla ska dela på arbetet så att vi alla har tid att ägna oss åt det vi själv vill. Detta är framförallt riktat mot konservativa och reaktionära, inte mot liberaler.

Socialister och liberaler vill alla människors bästa, och detta bästa är för för dem mycket snarlikt. En värld där individen utvecklas. Liberalen och socialisten skiljer sig från varandra i var tyngdpunkten läggs. Båda ser orättvisor och vill förändra reglerna så människor inte förtrycks/såras. Men där socialisterna vill göra det uppifrån, på andras bekostnad (dem som redan har mycket) vill liberalen se till att varje människa är stark nog och har möjlighet att klara sig själv. Om alla vore lika kapabla och hade samma förutsättningar skulle det inte vara något problem (vare sig för liberaler eller socialister). Socialisterna vill utjämna dessa skillnader, liberalen vill att dessa skillnader ska få spela ut sin rätt och att vi därmed får det bästa samhället (socialliberalen - jag) vill bara utjämna förutsättningarna. Detta att inte vilja utjämna vad vi är kapabla till kan verka cyniskt och det är det, men att utjämna vad vi är kapabla till skulle betyda att vi förändrade människan till kloner. Det kan jag aldrig gå med på.


* människans inneboende grymhet ger behovet av de negativa rättigheterna
* människans inneboende ömhet ger att hon ser ett behov av de positiva rättigheterna


Nu kan man dessutom undra vad hur detta görs på bästa sätt. Om det bästa är det kapitalististiska systemet kontrollerat av en demokrati så är detta vad vi ska slåss för (att förespråka en revolution för att driva igenom ett annat system som vi inte känner konsekvenserna av är - om det alls skulle gå att bryta historien - är mycket vanskligt i min mening). Genom att allt fler blir kapitalister betyder att allt fler får egen makt att stå på, det gör att allt fler får makten att bestämma över sitt liv. Men detta kräver att alla kan ta del av hur detta system fungerar. Det kräver en ordentlig skola där alla som vill ska kunna studera även som vuxna.

Det är lätt att när man definierat en fiende och satt ett namn på denne, att man glömmer varför denna var en fiende från början. Om man kan bli en del av den som hotar en då finns inte längre motsättningen. Att erkänna att den andra sidan (fienden) har rätt kan vara svårt. Men om det är så att de som är kapitalister är de som tjänar på detta samhälle (och detta samhälle är det som ger den bästa utvecklingen) då är så klart bäst om alla kunde bli kapitalister. Självklart kommer inte alla vilja syssla med pengar, men om vi specialierar oss kan man tänka sig företag som hjälper folk att ta hand om sina besparingar och investeringar. Att fler kan det betyder att fler är kapitalister och det betyder att fler kan ta del av det som gör kapitalismen bra. Kapitalismen blir förödande för den som inte har egna medel. För dem som inte klarar sig i samhället, för dem som hamnat fel ska självfallet samhället finnas där. Samhället ska stå för en grundtrygghet, men ska inte hindra människor eller lägga sig i vad de gör med sitt eget liv.

Jag har nu alltså kommit fram till att jag liberal (kanske tom. nyliberal hur man nu ska bedömma det). Detta är för mig som kommer från en vänstertradition svårt att acceptera. Det betyder dock inte att mina ideal har förändrats. Det är min förståelse för liberalismen som ändrats. Vänstern kritiserar livberalerna hårt, mycket hårt. (Detta är rätt intressant när man ser tillbaka i tiden hur socialister, anarkister, feminister och liberaler sammarbetade för människors rättigheter.) Men vad är det vänstern kritiserar liberalerna för (märk väl att jag inte säger högern). Som jag ser det är vänsterns kritik totalt felriktad. Det är inte mot liberalismen de ska rikta sin kritik. Det som gör att de liberala idéerna inte fungerar är de sociala strukturer som hindrar individer, inte de liberala idéerna i sig. Detta är också liberalernas stora problem: de negligerar de sociala strukturer som hindrar individen (många idealistiska liberaler ngeligerar maktproblemet i stort). Det är på samma sätt ett problem med liberalismen att den tagits upp av högern, alltså av de konservativa som använder den som sitt slagträ.

Om liberaler och vänstern åter skulle kunna sammarbeta mot högerns reaktionära förtryck skulle det mycket kreativ energi kunna ägnas åt att förbättra världen.

webblogg, vad jag gör i livet

Modey har skaffat sig blogg om vad hon gör i livet där hon säger "att åsikspaketen placeras i annat forum". Alltså bara en blogg om vad hon gör i livet. Min första tanke var att det är precis vad jag inte gör. jag dokumenterar bara mina tankar inte vad jag gör. Men vid en närmare eftertanke gör jag inte så mycket annat än tänker. Så det skulle i en blogg i stil med "idag har  jag suttit och läst och reflekterat" varje dag. I nte så kul läsning. Bättre då att publicera det jag kommit fram till. Men jag kan inte låta bli att undra i vilka forum uttalar modey sina åsikter?

§34.2. definition av Moralens cirkel samt rättens delning

Moralens cirkel: man får inte såra någon utan att ha rätten till det.
1) Rätten är inte objektiv utan kollektiv
2) Den med makten har rätten
3) Den med rätten har makten

1. Det finns ingen rätt utanför kollektivet, rätten skapas i kollektivet, i det sociala sammanhanget. Ibland vill vissa föreställa sig och hävda en objektiv rätt som ska utgå från något utanför människan som Gud eller förnuftet.

2. Det centrala med makten är att bestämma och utforma vad som är rätt. Den starkaste är den som har rätten till makt, ty om någon är starkare kan denna ändra vad som är rätt.

3. Den som har rätten har där med också makten.

Det finns således två olika rättsprinciper, vilka kan kallas "traditionen" och "lagen". Den förstnämnda är det som bestäms av kollektivet det är den som är den egentliga samhällsmoralen (den individuella moralen går vi inte in på här). I vårt västerländska samhälle har vi dessutom lagen där vi försöker formalisera den traditionella rätten. Lagen är alltså grundad i moralen men bestämd av den med makten. Det finns en strävan att dessa ska hänga samma samman men det är långt i från alltid fallet. Eftersom vi i vårt samhälle har delat upp rätten i "traditionen" och "lagen"  kan vi få de paradoxala att en person kan handla moraliskt men olagligt eller lagligt och omoraliskt.*Med 'såra' menar jag här att utöva makt på ett sådant sätt att offret förstår sitt underläge och att han/hon måste rätta sig efter den som sårar.


§38.2. Evolution i ett postmodernt samhälle

Min tanke är att människor parar i hop sig med dem man tycker sig förtjäna. Vi bedömer människor i två skalor; vackra-fula och smarta-dumma. 'Ful och dum' är den lägsta kategorin, den bästa är 'vacker och smart'. I mitten finns de 'fula och smarta' och 'vackra och dumma'.

Det är bara att tänka sig stereotyperna för dessa fyra kategorier för att se att det är en realitet. Vem ser du framför dig vid beskrivningen:
* både ful och korkad
* vacker men korkad
* intelligent men ful
* både vacker och intelligent

Vem av dessa är den mest framgångsrika personen?

Det är svårt att tänka sig att folk i allmänhet går utanför dessa kategorier. Om det är så att skönhet och intelligens (och frånvaron av detta) är genetiskt borde det leda till att människosläktet delas upp i dessa fyra kategorier.

Om du tycker detta är hemsk så finns det en lösning: genmanipulation.
Brave, New World!

§38. Frihetens likriktning av samhället

Hur samhället är organiserat ger olika effekter på hur människors liv utformas. När det som i vårt samhälle finns möjlighet att välja sysselsättning leder detta till att människor i högre grad väljer ett yrke med liknande tankar och väderingar.

Om jag inte hade studerat på universitetet hade jag med stor sannolikhet blivit snickare eller byggarbetare. I den miljön hade jag varit främmande. Jag har alltid dragits till filosofi och förståelse. jag hade varit en person med tankarna i det blå.

Det som händer när människor kan välja är att en likrikning sker. Detta kan man även se bland invandrare som väljer att bosätta sig där andra från sin folkgrupp lever. Hade vi istället haft kvar det klasslåsta samhället hade vi istället i högre grad haft blandade sortes människor (dock inte blandade klasser) inom olika yrkesgrupper.

Detta fick mig att minnas något jag tänkte för ca. ett år tag sedan om hur evolutionen i ett postmodernt samhälle fungerar.

§37. Förståelseskap

Det är ett missförstånde att vetenskap handlar om vetande, vetenskap handlar om förståelse. Det är därför som alla akademiska ämnen, som till skillnad från t.ex matematiken, inte kan ge ett säkert svar ändå är vetenskap. Människan kan aldrig vara säker på att hon vet, därför är tom. det hon tycker sig veta som råkar vara rätt, är inte ett vetande, det är bara sanning som stämmer med verkligeheten.

Det är inte säkert att matematik är en sanning, det är ett språk med vilket har vi insett att vi kan beskriva verkligheten exaktare och korrektare än med våra vanliga språk, men att beskriva världen som människan uppfattar den räcker inte matematiken långt, där kommer vårt naturliga språk bättre till pass. Vi behöver olika språk för att få förståelse av vår värld.

Den som säger att vetenskap handlar om att bevisa saker har inte förstått vad vetenskap handlar om, ty hur många gånger har inte våra bevis visat sig som bäst vara halvsanningar. Vi bygger ständigt på vår förståelse av världen.

Inom denna förståelseskap ingår hela den akademiska traditionen för att förstå verkligheten och vad människan gör i den. Det är en västerländsk elittradition som visat sig vara mycket framgångsrik för att göra världen begriplig.

Med detta sagt måste jag ändra namnet på monstret som avbildasdes här för några dagar sedan från
Filosofivetenskapsmonstret till Förståelseskapsmonstret.

En duva med tänder samt; §36. Varför EU är ett elitprojekt

Eftersom de europeiska staterna är organiserade så att demos ur en elit väljer representanter som ska styra landet och alltså deligerar makten över landet till denna elit är det denna elit som har makten att kompromissa med andra länder. Eftersom folket inte är med i maktutövandet efter valet blir EU projektet ett elitprojekt. För att EU ska bli mer demokratiskt ser jag två möjliga sätt; antingen ett federalt EU där folken kan rösta till överstatliga institutioner (som EU-parlament, EU-kommissionen etc.), eller att de olika ländernas parlament får mer att säga till om i EU.

Hur detta ska gå till kan man fundera länge på. Det finns flera problem särskilt med den federala varianten. Det som framförallt hindrar framväxten av ett federalt demokratisk EU är att de olika demoi i Europa har olika föreställda gemenskaper. Men å andra sidan tror jag att det håller på att växa fram ett gemensamt europeiskt demos, det tar bara längre tid än vissa vill. Att göra parlamenten mer mäktigare i EU är lättare, problemet är att det gör EU mindre effektivt. Parlamenten är nationalcentrerade vilket är naturligt. Det hela handlar om vart man vill att EU ska gå. (Det är där jag sätter in min kommentar om
den svenska europa politiken). /Om man tycker detta är otillräckligt krävs en omorganisation på nationell nivå. Vilket är en helt annan fråga./

Själv är jag övertygad om att EU behövs och att en federal union är att föredra. Jag tror vidare att det t.ex behövs ett gemensamt Europeisk försvar (en EU-armé rakt ut), det krävs att man har hård makt (förmågan att förstöra och döda) för att den mjuka makten (förmåga att få andra att göra som man vill utan att förstöra och döda eller hota om det) i denna värld. Som det är nu är Europa beroende av USA:s militära kapacitet och det hindrar EU från att genomdriva det den ser som viktigt. Jag är för detta för att jag tror på de europeiska värderingarna. Jag är en duva med tänder.