internet!

idag fick jag besök av Niklas från Com Hem som skulle fixa internet hos mig. Det var bara det att Niclas kunde inte göra det för att det fanns inga bredbandskablar dragna. Så jag förblir internetlös. Vi får se vad som händer. jag funderar på mobilt bredband.


Marx - den hegelianen

Marx bygger sin uppfattning om ekonomin på Hegels historieuppfattning. Hegels filosofi beskriver världen utifrån hur männniskan uppfattar den, den är kollektivt subjektiv - kulturell. Marx förklarar den ekonomiska utvecklingen som en mytologi fast i national-filosofisk-ekonomiska termer. Det förklarar varför marxismen är så tilltalande som teori även om den inte verkar stämma för fem öre.

§34.3 - tillägg till moralens cirkel

tidigare: §34 och §34.2

vad som är rätt är det som individen anser är rätt.
Att hävda det man tycker är rätt är en makthandling
att få den andra att tycka som en själv är maktutövning

det är rätt att utöva mjuk makt.
hård makt är är endast rätt att använda mot den som använder hård makt
hård makt är endast förbehållen [den legitima] staten och ska regleras av [den legitima] lagen

Mjuk makt: att övertyga den andre så att hon tycker som du
hård makt: att tvinga den andre att handla som du vill (genom att skada/döda/förstöra eller hota med detta)

Detta är ett samhälle för den psykiskt starke, den fysiska styrkan har underordnats.
Man skulle kunna tänka sig att den hårda respektive mjuka makten kunde bytas ut mot den fysiska respektive psykiska men detta har jag värjt mig mot . Det skulle betyda t.ex. att psykisk tortyr var tolererad och det sätter jag mig emot.

§39. Utilitarism

jag har länge stört mig på utilitarismen utan att kunna sätta fingret på vad jag tycker är dåligt med den, men även vad som är bra med den.

nu har jag kommit på det
Det dåliga är att utilitarismen inte är mänsklig, det är min känsla. Den glömmer bort människan. Det går inte att grunda en moral på den utilitaristiska tanken.

Däremot kan man i denna imperfekta värld ofta behöva handla på ett sätt som kanske inte är moraliskt rättfärdigat och då är utilitarismen bra som rättsnöre. Den kan fungera som "hypotetiskt imperativ" för att använda kantianska.

denna reflektion är förknippad med
§34 och §34.2.