Staten och kapitalet

I förrgår ställde min kollega Samuel frågan: Varför stänger alla affärer så tidigt? Varför har de inte öppet längre? Varför har de öppet på dagen när alla jobbar? (jag hoppade in två timmar innan för att han skulle ha tid att handla något)
Mitt svar var: alla jobbar inte, på dagarna kan de arbetslösa, sjukskrivna och alla andra bidragstagare handla. Det är därför som vi behöver höga bidrag. De kan ju inte handla annars. Så för att det ska vara meningsfullt att ha öppet på vardagen så behövs denna subvention av detaljhandeln - Staten och kapitalet de sitter i samma båt....

socialismens dröm

Vänstern vill så gärna vara god att den glömmer att verkligen titta på världen. Jag tror att många inom vänstern har kategoriskt fördömt allt som luktar höger som ondska. Det gör att de missar det goda i andra ideologier. Ideologierna vill människans väl (även fascismen som dock avgränsar människor i olika grupper, de som inte ingår i ens grupp är inte myckett värda). Jag tror socialismen har spelat ut sin roll. Jag tror att alla inom vänstern måste våga erkänna det. När man gjort det kan man på riktigt börja diskutera världens problem. Nu förkastar man saker som faktiskt utan tvivel är bättre än vad någon socialist någonsin presterat i verkligheten bara för att det är en ideologi man förkastat. Det är en synd om något. Socialismen har blivit en religion för ateister som vill vara goda.

Ideologier

Med denna ideologikarta vill jag illustrera de klassiska ideologierna står mot varandra och där med även förklara hur jag väljer mellan dem.

i denna karta är inte fascism och populism med. Det är för att de enligt mig inte ställer sig mot de andra på samma sätt. Fascismen/nazismen är en blandning mellan socialism och konservatism*. Populismen tar det som faller opinionen i smaken för tillfället, vilket brukar innebära att den närmar sig fascismen.
image2

I den vanliga vänster-höger-skalan sätter man vanligtvis anarkismen längst till vänster följt av socialismen (kommunism, socialdemokrati) vidare till liberalism, konservatism och allra längt ut (högerextremt) fascism. Detta är rent idéinnehållsmässigt ganska missvisande även om det visar rätt bra var människor tycker sig höra hemma**. Genom att införa en ytterligare dimension frihet-kontroll*** kan man visa på anarkismens och liberalismens likheter, respektive socialismens och konservatismens likheter. Då ser man tydligare varför extremvänster och extremhöger ter sig så lika i praktiken. Det som förenar dessa är att de vill kontrollera alla andra. Extremanarkister och extremliberaler vill få göra som de vill, utan att bli bestämda över. Vidare ser man vad som faktiskt skiljer högern från vänstern. Det som förenar högern är att den erkänner och uppmuntrar olikhet. Liberalerna anser att denna olikhet ger den dynamik som driver världen framåt och vill maximera den. De konservativa vill ordna den så att alla har sin plats där de gör bäst nytta. Vänstern å sin sida vill inte att människor ska vara olika, alla har lika värde och därmed måste alla vara lika. Problemet är att människor inte är lika. Möjligen är vi lika för en utomstående men för människan är den andre aldrig likadan. Vänsterns lösningar fungerar bara när alla är lika, när alla vill det samma, när alla ser världen på samma sätt. Det gör den omöjlig. Det kan bara lösas genom förtryck eller att man omdanar människan. Hur det går då har vi literära exempel på i Brave New World (ett nytt samhälle och nya människor) eller 1984 (nytt samhälle). De historiska exemplen behöver vi inte gå in på.

Man kan säga att jag väljer liberalismen med uteslutningsmetoden. Vänstern kan jag inte välja då den inte erkänner olika individers viljor. Konservatismen tvingar in folk i bestämda grupper samt är konstervativ(!). Endast liberalismen återstår som möjligt val. Det är inte heller något dåligt val. Om vi ser oss omkring är det det en allt liberalare värld vi ser och det är inte en dålig värld. Om vi tittar på vad som bidragit till detta är det mycket liberala värderingar som ligger bakom det. Man kan visserligen hävda att högern ligger bakom dåliga saker, men inte de liberala idéerna. Att skylla liberalismen på t.ex imperalismen och som Lenin säga att imperilalismen är den högsta formen av kapitalism är mycket missvisande. Imperialismen ligger nära konservatismen som alltid propagerat för en stark militär, ära till nationen, nationella myter etc. Visst har tongivande liberaler hävdat att imperiet är bra (t.ex. John Stuart Mill) men det betyder inte att liberalismen är imperialistisk i sin natur, bara att en människa kan ha flera idéer än en och att man tar intryck av sin omgivning. Det är naivt att tro att en människas alla åsikter ryms inom en enkel grundideologi.
*Det man kan utesluta är att fascismen står nära liberalism och anarkism, om det är något fascismen inte står för är det frihet. Den är verkligen inte heller för jämlikhet och där med är den uppenbart nära konservatismen, särskilt socialkonservatism. Men den är också en massrörelse som vänder sig folket vilket också kan spåras i ordet Nationalsocialism. Vidare vill den precis som kommunismen skapa ett nytt samhälle och en ny människa. Det är tanken om att människan inte är god nog som den är. Där skiljer liberaler och konservativa ut sig (det är för övrigt intressant att många ur vänstern är emot genmanupilation, det är väl för att det inte är rättvist). Liberaler vill visserligen utveckla samhället men inte människan, konservativa vill endast ha en organisk långsam utveckling av samhället.

**Man kan fråga sig om det är så att höger-vänster-skalan är en beskrivning av detta eller om folk söker sig dit pga av den, hönan eller ägget. Det finns i alla fall historiska orsaker till detta.

***i stället för 'kontroll' skulle 'ordning' kanske vara bättre, det har samma positiva klang som 'frihet'.