Ideologier

Med denna ideologikarta vill jag illustrera de klassiska ideologierna står mot varandra och där med även förklara hur jag väljer mellan dem.

i denna karta är inte fascism och populism med. Det är för att de enligt mig inte ställer sig mot de andra på samma sätt. Fascismen/nazismen är en blandning mellan socialism och konservatism*. Populismen tar det som faller opinionen i smaken för tillfället, vilket brukar innebära att den närmar sig fascismen.
image2

I den vanliga vänster-höger-skalan sätter man vanligtvis anarkismen längst till vänster följt av socialismen (kommunism, socialdemokrati) vidare till liberalism, konservatism och allra längt ut (högerextremt) fascism. Detta är rent idéinnehållsmässigt ganska missvisande även om det visar rätt bra var människor tycker sig höra hemma**. Genom att införa en ytterligare dimension frihet-kontroll*** kan man visa på anarkismens och liberalismens likheter, respektive socialismens och konservatismens likheter. Då ser man tydligare varför extremvänster och extremhöger ter sig så lika i praktiken. Det som förenar dessa är att de vill kontrollera alla andra. Extremanarkister och extremliberaler vill få göra som de vill, utan att bli bestämda över. Vidare ser man vad som faktiskt skiljer högern från vänstern. Det som förenar högern är att den erkänner och uppmuntrar olikhet. Liberalerna anser att denna olikhet ger den dynamik som driver världen framåt och vill maximera den. De konservativa vill ordna den så att alla har sin plats där de gör bäst nytta. Vänstern å sin sida vill inte att människor ska vara olika, alla har lika värde och därmed måste alla vara lika. Problemet är att människor inte är lika. Möjligen är vi lika för en utomstående men för människan är den andre aldrig likadan. Vänsterns lösningar fungerar bara när alla är lika, när alla vill det samma, när alla ser världen på samma sätt. Det gör den omöjlig. Det kan bara lösas genom förtryck eller att man omdanar människan. Hur det går då har vi literära exempel på i Brave New World (ett nytt samhälle och nya människor) eller 1984 (nytt samhälle). De historiska exemplen behöver vi inte gå in på.

Man kan säga att jag väljer liberalismen med uteslutningsmetoden. Vänstern kan jag inte välja då den inte erkänner olika individers viljor. Konservatismen tvingar in folk i bestämda grupper samt är konstervativ(!). Endast liberalismen återstår som möjligt val. Det är inte heller något dåligt val. Om vi ser oss omkring är det det en allt liberalare värld vi ser och det är inte en dålig värld. Om vi tittar på vad som bidragit till detta är det mycket liberala värderingar som ligger bakom det. Man kan visserligen hävda att högern ligger bakom dåliga saker, men inte de liberala idéerna. Att skylla liberalismen på t.ex imperalismen och som Lenin säga att imperilalismen är den högsta formen av kapitalism är mycket missvisande. Imperialismen ligger nära konservatismen som alltid propagerat för en stark militär, ära till nationen, nationella myter etc. Visst har tongivande liberaler hävdat att imperiet är bra (t.ex. John Stuart Mill) men det betyder inte att liberalismen är imperialistisk i sin natur, bara att en människa kan ha flera idéer än en och att man tar intryck av sin omgivning. Det är naivt att tro att en människas alla åsikter ryms inom en enkel grundideologi.
*Det man kan utesluta är att fascismen står nära liberalism och anarkism, om det är något fascismen inte står för är det frihet. Den är verkligen inte heller för jämlikhet och där med är den uppenbart nära konservatismen, särskilt socialkonservatism. Men den är också en massrörelse som vänder sig folket vilket också kan spåras i ordet Nationalsocialism. Vidare vill den precis som kommunismen skapa ett nytt samhälle och en ny människa. Det är tanken om att människan inte är god nog som den är. Där skiljer liberaler och konservativa ut sig (det är för övrigt intressant att många ur vänstern är emot genmanupilation, det är väl för att det inte är rättvist). Liberaler vill visserligen utveckla samhället men inte människan, konservativa vill endast ha en organisk långsam utveckling av samhället.

**Man kan fråga sig om det är så att höger-vänster-skalan är en beskrivning av detta eller om folk söker sig dit pga av den, hönan eller ägget. Det finns i alla fall historiska orsaker till detta.

***i stället för 'kontroll' skulle 'ordning' kanske vara bättre, det har samma positiva klang som 'frihet'.


Kommentarer
Postat av: k-paw man

det jag slås utav är att du tycks blanda ihop olika former av kontroll på ett sätt som jag tycker är lite konstigt. socialism har inget behov av att kontrollera individen, däremot vill den kontrollera ekonomin och införa demokratisk kontroll över en stor mängd saker som gäller det gemensamma i samhället (och vissa tycker att samhället ska använda staten som verktyg för det här, vissa säger att staten aldrig kan vara helt demokratisk och därför måste överges). Det är dock i slutändan stor skillnad på att kontrollera ekonomin och att kontrollera individer, även om de skär sig på vissa punkter. Ibland är det lite otydligt om du vill mena att kommunism och socialism är samma sak? Eller, åtminstone så lika varandra att de inte behöver särbehandlas.
Att kommunismen misslyckades så otroligt skulle jag hävda var just för att de släppte på friheten. Precis som Rosa Luxemburg påpekade så var det ett otroligt felsteg när Lenin och hans parti efter revolutionen beslöt att förbjuda fri press.
Till skillnad från dig skulle jag alltså säga att socialism inte kan fungera utan fria människor som deltar i samhället efter behov och önskan. Så fort samhället släpper kontrollen över staten (eller blir ifråntagen den), och staten börjar kontrollera samhället istället övergår det till någon form av facism eller despotism.
Sverige är ju ett bra exempel på hur ett socialistisk land kan fungera. Vi valde en annan lösning än sovietbolsjevikerna och även om det har sina sidor går det ju ganska bra.

Postat av: k-paw man

oj nu kom jag på några saker till jag kom på att jag ville påpeka.
jämlikhet och olikhet är inte motsatser så att ställa dem som sådant blir lite tveksamt. Jag citerar wikipedia "Jämlikhet innebär alla människors lika värde [...] Det innebär att alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, status, åsikt, handikapp eller kön."
Något som jag tror så väl liberaler, det måste ju vara en av grundpelarna, som socialister och många konservativa ställer sig bakom. Du kan byta ut jämlikhet mot något i stil med... likhet. men, då kan du ju inte placera in anarkismen på den sidan som knappast kan påstås vara för att människor ska vara lika.

2007-08-02 @ 03:30:25
URL: http://kinapuffen.blogg.se
Postat av: Arktos

Angående 'jämlikhet' och 'olikhet' inte är motsatser är jag helt medveten om det, jag ville inte sätta upp motsatser utan hitta ord som var gemensamt. Det kanske var dumt och missvisande. Först hade jag 'likrikning' som kanske skulle vara bättre, men jag tyckte det lät för negativt, 'likhet' skulle kanske vara bättre. Det är som med ordvalen 'kontroll' vs. 'ordning' (den ändrade jag inte då jag redan gjort bilden och inte orkade ändra).
Självfallet leder denna indelning till problem, men den visar också på nya saker som annars kan vara svårt att se. Jag tycker mig ha sett likheter mellan liberalism och anarkism, och mellan socialism och konservatism. Det är det jag försöker klargöra. Det som socialister och konservativa delar är ordning och trygghet (trygghet var ett ord jag laborerade med istället för kontroll), folk ska veta vad de har i samhället. Men jag tror trygghet kräver kontroll. Själv tycker jag detta klargör en hel del, det kräver dock att man ser annorlunda på världen och att man tittar på ideologierna på ett nytt sätt.
Det du säger är på alla punkter helt korrekt men jag tror ändå min poäng har gått dig förbi. Ingen ideologi vill förtrycka människor (utom då möjligen fascismen). Det
jag försöker komma på vad ideologierna kräver av människor. För att anarkism och socialism ska fungera krävs att människor är lika. Anarkismen tror jag aldrig skulle fungera då den i praktiken skulle bli som laissez-faire-liberalism eller helt enkelt anarki i den mindre trevliga bemärkelsen om inte människor förändrades i grunden. Socialismen kräver också den att människor är lika för att fungera.
Och människor är inte lika, de är olika därför fungerar aldrig vänsteridéer i praktiken.
Visst Sverige har styrts av socialister under lång tid, men i Sverige liksom i hela västvärlden har liberalismen fungerat som en allmän överideologi. Marknadsekonomi, yttrandefrihet, demokrati, likhet inför lagen etc. Socialdemokratin är socialism med stora inslag av liberalism. Det som skiljer Sverige från många anda västländer är att konservatismen inte fått särskilt stort inflytande. Socialdemokratin ville reformera i stället för att revolutionera samhället och på så sätt nå den socialistiska drömmen. Det blev i praktiken omöjligt och det vi i Sverige har ett socialliberalt (betoning på social) samhälle.
Det rena liberala samhället tror jag också är svårt att fungera, det blir ett mycket hårt samhälle som skulle kräva rent fullt förnuftiga människor som kunde genomskåda allt. Det är därför utbildning är så viktigt i ett liberalt samhälle. Man måste förstå det för att klara sig, ingen tar hand om dig. Du ska klara dig själv. Det är därför jag tror på det socialliberala samhället. Jag gillar inte alls när
liberalismen blandas med konservatismen då uppstår nykonservatismen där de hårdaste sidorna av liberalismen förespråkas tillsammans med konservatismen.
Jag tycker mig vidare se att den liberala politiken visar sig vara den absolut bästa när det gäller generera välfärd och frihet. Om vi tittar på t.ex Indien som enda sen avkolonialiseringen haft demokrati och socialistiska idéer har styrt ekonomin ända till de senare åren och det är nu som ekonomin går framåt. Demokratin leder till att välståndet fördelas bättre, men liberal ekonomi verkar vara det som krävs för att välstånd ska finnas för att fördelas. Om man tittar på tidigare högerdiktaturer som Taiwan, Sydkorea och Chile har alla dessa först utvecklat ekonomin och sedan har demokratin kommit. Och det är för övrigt samma mönster som alla västländer, först diktatur, liberaliserad ekonomi sedan demokrati. Det som ofta hindrar denna utveckling tycker jag verkar vara (förutom missriktad ekonomisk politik) just sociala maktstrukturer som låser folk och hindrar de liberala idéerna att faktiskt så igenom, alltså hur konservatismen hindrar folk från att göra sin livssituation bättre.
Det är sant att liberalismen medför omvälvande förändring som kan bli svår för vissa men det är då statens uppgift att hjälpa den som kommer i kläm. Det är
där jag antagligen blir socialliberal.
Jag tror att för många som är vänster är liberalismen passande ideologi, men eftersom den är så förknippad med högern vill man inte titta på den. I stället försöker man lösa socialismens hopplösa problem (och även anarkismens problem) vilket alltid faller just på att människor inte är lika och vill inte det samma. Som jag ser det måste vi återta liberalismen från konservatismen. Konservatismen är min värsta fiende.

2007-08-03 @ 11:39:57
URL: http://arktos.blogg.se
Postat av: Jonas

Du glömmer att Anarkismen ÄR en del av socialism.. Du skulle skrivit Kommunism eller Leninism där över istället för socialism, då socialism är Allt som är vänster egentligen.. Så dina påstående brister tyvärr direkt där.. Jag är själv anarkist/frihetlig socialist. Läs gärna böcker av Bakunin, krapotkin eller proudhon som alla är Anarkister OCH socialister.

2008-04-09 @ 03:18:10
Postat av: Arktos

Som jag skrev på din tidigare kommentar Jonas. Anarkismen måste inte vara socialistisk det finns t.ex. även kapitalistisk anarkism.

2008-05-12 @ 00:17:14
URL: http://bjornaxen.wordpress.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback