språk och fantasi

Varje riktig fantasyberättelse har åtminstone ett uppfunnet språk som förhöjer dess kulturella känsla. Tolkien var så klart mästaren på detta.

Jag upptäckte språkets nödvändighet för fantasyn när jag var 16 och ville utveckla en mörkeralvskultur. Utan språket var kulturen omöjlig att få fatt i. Det allra minsta man kunde göra var att hitta svenska ord på deras tankar och definitioner, men det blev faktiskt lättare om man hittade på nya ord för de nya koncepten. Dock att hitta på ord och koncept blir snbbt svårt om man inte har en struktur att skapa det i och där kommer språkkonstruktionen in i bilden.

Tolkien menade att han inte konstruerade språken utan fann, upptäckte dem, och det var det jag menade med "uppfunnet" språk ovan. Språket kan man visserligen försöka komma på men det är så förknippat med kulturen att de lindar sig runt varandra.

När jag började skriva på "Aseriels tårar" hade jag inte kommit så långt i mitt språkfinnande. Det språk jag använde mig av var en utveckling av Quenya starka inslag från Sindarin och en del lajvsvartiska. Nu när jag började på denna berättelse igen kände jag att det var ett språk som dels påminde allt för mycket om Tolkien och dels inte passade min värld. Resterna av detta språk finns i namnet Aseriel. Så jag bytte språk. Detta språk kallar jag "qen koras rojud" - det vackra språket. Det är ett språk talat i himlen och helvetet och som blivit det officiella språket i världen där berättelsen utspelas.

Här kommer uttalshänvisningar till det:
vokaler
Vokalerna är de klassiska
a, e, i, o, u
långa vokaler markeras med cirkumflex ^
â, ê, î, ô, û

betoning på första stavelsen utom sista ordet i meningen där betoningen ligger på sista stavelsen. Om betoningen aviker från mönstret markeras detta med accent ´.

konsonanter
otonande klusiler är oaspirerade
b, p, d, t, f, v, g, k, 3 (gh), q (kh), l, m, n, r, s, z, c (sh) , j (zh)
De konsonanter som skiljer sig från de svenska är:
q - som ryskans x, lite mjukare än tyskans "ach"
3 - tonat q, alltså som ovan men tonat
z - tonat s, ryska з, alltså som z i t.ex engelska
c - sh, ryska ш, som engelskans shop
j - tonat c, ryska ж, som i jour i franska


Aseriels tårar

Under sista året i gymnasiet gick jag en kurs i kreativt skrivande. Efter tag började jag under denna kurs skriva på en fantasyberättelse. Jag hade enda sedan jag läst 'Sagan om ringen' i mellanstadiet varit förtjsut i fantasy och under högstadiet och gymnasiet hade jag läst minst sagt mycket fantasy. Så det kändes naturligt att när jag fick uppgiften att skriva vad jag ville att skriva fantasy.

Det blev början på en fantasyberättelse, men inte mer än just en början. Jag visade det jag skrivit för min vän Göran i höstas och han tyckte det var bra och intressant. Det var ju mer än vad man kunnat hoppas på men det fick mig att börja fundera på berättelsen igen.

Så nu under våren plötsligt kom inspirationen över mig och jag började åter skriva. Denna gång med mycket större flyt. Det måste väl sägas att jag inte haft tid att skriva den senaste tiden då studierna kräver rätt mycket. Men jag tänkte i alla fall att det skulle vara kul om fler kunde ta det av det hela så jag började fundera på att publicera berättelsen på en blogg. Det blir intressant att se vad bloggformatet gör av skrivprocessen.

RSS 2.0